ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1999.
 Μέχρι σήμερα  δραστηριοποιείται με  επιτυχία   στην ανάληψη και εκτέλεση  Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, αλλά και σε έργα με  ειδικές απαιτήσεις όπως τα ‘Εργα του ΝΑΤΟ.

Τα έργα στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι  Κτιριακά, Καύσιμα, Σιδηροδρομικά ,Λιμενικά,  καθώς επίσης και στην κατασκευή ακινήτων για χρήση κατοικίας – επαγγελματικών χώρων.


Για την ανάληψη εκτέλεσης Δημοσίων έργων όλων των κατηγοριών, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο  μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στην 4η τάξη. 


Με την επιτυχή τεχνική - οικονομική διαχείριση  στην εκτέλεση μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με τη συνεχή εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των στελεχών της και με καταξιωμένους εξωτερικούς συνεργάτες και τεχνικούς συμβούλους, η εταιρεία έχει αναπτύξει τεχνικό υπόβαθρο,  για την ολοκληρωμένη υλοποίηση  έργων, ευρέος φάσματος και κατηγοριών.


Σήμερα η ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχει δυνατότητα να εγγυηθεί στην παραγωγή τεχνικών έργων, την αξιόπιστη και έντεχνη  κατασκευή  στηριζόμενη στην  συνεργασία έμπειρων εξωτερικών μελετητών και τεχνικών συμβούλων πέραν των καταξιωμένων στελεχών της.