ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΜΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ&nbs..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : 2003 ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Α.Σ. 124) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  Θ-Φ  ΑΠΟ ΣΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΣ  ΣΚΥΔΡΑΣ  ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ &nbs..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΒΟΛΟΥ- ΜΗΛΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  :Α)   ΑΠΌ&nbs..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' Τ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€