ΛΙΜΕΝΙΚΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ  SYNCHROLIFT   ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Π31 ΣΤΟ ΝΚ , ΣΟΥΔΑ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΜΟΥ ΑΜΦΙΑΛΗΣ- ΦΑΣΗ Α' ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΤΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΕΠΑΥΞΗΣΗ   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€