ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΑ (24) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΟΑ (24) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΟΑ (24) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :2002

* EΡΓΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ποσότητα: