ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ  ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ:2013

* ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: