ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ/ΝΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΣ/ΔΕ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΛΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΕ/ΝΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   ΝΣ/ΔΕ ΣΤΗΝ  ΑΜΦΙΑΛΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΔΕ/ΝΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ   ΝΣ/ΔΕ ΣΤΗΝ  ΑΜΦΙΑΛΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : 2005

* ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ποσότητα: