ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΣΑΠ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΣΑΠ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΣΑΠ Α.Ε.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ: 2008

Ποσότητα: