ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΕΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔΜΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΕΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔΜΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΕΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΔΜΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΠΕΡΑΣ : 2003

Ποσότητα: