ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ: 2004

*  ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: