ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΥΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕ ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΣ  ΜΥΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΝΤΕ  ΝΕΩΝ ΔΙΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΝ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :2002

*  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ποσότητα: