ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΣΑΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΔΒΕ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΡΓΣΑΙΕΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΔΒΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΔΒΕ

(ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :2003

 

*  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

 

Ποσότητα: