ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ON BASE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΑΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (113 ΠΜ)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ON BASE  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΑΔ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (113 ΠΜ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ON BASE  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΣΤΟ ΑΔ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (113 ΠΜ)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ :  2006

Ποσότητα: