ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΑΞΟΥ 116 ΠΜ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΒΑΣΕΩΣ ΑΡΑΞΟΥ 116 ΠΜ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΒΑΣΕΩΣ  ΣΤΟ Α/Δ ΑΡΑΞΟΥ  (116 ΠΜ)

Εκτελέστηκαν  οι παρακάτω εργασίες:

  •  Αποξήλωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (αντλιοστάσιο, σημεία πλήρωσης βυτιοφόρων, σωληνώσεων, συστήματος αποστράγγισης,δεξαμενής αποστράγγισης)
  •  Κατασκευή  3 μεταλλικών επίγειων επιχωμένων δεξαμενών  750 m3  ,1.000  m3  και 2.500 m3  προστατευμένων  με  οπλισμένο σκυρόδεμα
  •  Κατασκευή φιλτροστασίου  - αντλιοστασίου με όλο τον η/μ εξοπλισμό (αντλίες , Η/Ζ, πίνακες, φίλτρα, βάννες, δεξαμενή  αποθήκευσης καυσίμου Η/Ζ)
  •  Σύνδεση νέων δεξαμενών με το υφιστάμενο δίκτυο
  • Κατασκευή  σημείων πλήρωσης Β/Ο 
  •  Κατασκευή νέου αντλιοστασίου συμπεριλαμβανομένου  όλου του η/μ εξοπλισμού(αντλίες, σωλήνώσεις, βάννες , φίλτρα , ηλεκτρικούς πίνακες, γερανογέφυρες, Η/Ζ)

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ : EK-415N

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :  2004 

 

Ποσότητα: