ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ NSFO ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ DFM F-44

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ NSFO ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ DFM F-44

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΕΞΑΜΕΝHΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ NSFO (ΜΑΖΟΥΤ)  ΚΑΙ  METAΤΡΟΠΗ  ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟ  DFM (DIESEL FUEL MARINE )  F-44  ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ  ΣΟΥΔΑΣ

ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ   ΝΑΤΟ)

Εκτελέστηκαν  οι παρακάτω εργασίες:

 •   Αποσύνδεση  δεξαμενής από το παλαιό δίκτυο μαζούτ
 •  Καθαρισμός  και απολίπανση - έκδοση ποιστοποιητικών  GAS FREE  και  GAS FREE FOR HOT WORKS
 •  Αποκατάσταση επιφανειών  σκυροδέματος της  εσωτερικής  επιφάνειας της δεξαμενής
 •   Κατασκευή νέας μεταλλικής επένδυσης της  υπόγειας κυλινδρικής δεξαμενής  αποθήκευσης  μαζούτ  (NSFO ) χωρητικότητας 15.000 m3 (διαμέτρου 12μ  και μήκους 144 μ.    Xρησιμοποιήθηκαν 280 ΤΝ    μεταλλικά φύλλα
 •   Πλήρωση του διακένου μεταξύ της  μεταλλικής επένδυσης  και των τοιχωμάτων  από οπλισμένο σκυρόδεμα  με  κονίαμα
 • Αμμοβολή  της μεταλλικής επένδυσης  καθαρότητας  τουλάχιστον  Sa 2 1/2
 • Οπτικός έλεγχος  της μεταλλικής επένδυσης  και έλεγχος  των συγκολλήσεων  των ελασμάτων της μεταλλικής επένδυσης  με μαγνητικά πεδία  και διειδυτικά υγρά σε ποσοστό 100% του συνολικού μήκους  των κολλήσεων της δεξαμενής
 • Συλλογή ,απομάκρυνση , επεξεργασία και διάθεση  όλων των  πετρελαιοειδών καταλοίπων και των καταλοίπων της αμμοβολής  σύμφωνα με την νομοθεσία 
 • Εσωτερική αντιδιαβρωτική  προστασία  της μεταλλικής επένδυσης με  εφαρμογή  εποξειδικού χρώματος  δύο συστατικών, υψηλής απόδοσης κατάλληλη για καύσιμκο DFM
 • Υδραυλική δοκιμή  στεγανότητας της δεξαμενής  με νερό ύδρευσης και προσθήκη  χρωματικού ιχνηθέτη για έλεγχο  τυχόν διαρροών
 • Αποξήλωση της αντλίας  καυσίμου δικτύου καθίζησης και τοποθέτηση νέας αντλίας
 • Σύνδεση της δεξαμενής στο νέο δίκτυο καυσίμου DFM

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ  : 2018

 

*  ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: