ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JP-5 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  JP-5 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  JP-5 ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ : 2017

Ποσότητα: