ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 873 ΑΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 873 ΑΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  4 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ 873 ΑΚ

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : 2001

 

 

Ποσότητα: