ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΗΛΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΙΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΒΟΛΟΥ - ΜΗΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΒΟΛΟΥ- ΜΗΛΕΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  :Α)   ΑΠΌ  Χ.Θ. 2+867  ΕΩΣ Χ.Θ. 8+300  & 

Β)  ΑΠΟ  Χ.Θ. 12+430  ΕΩΣ  Χ.Θ.  28+250 ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  - ΣΤΑΘΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ 

Α.Σ. 965

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :2017

* ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: