ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΙΔΧΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Σ.  ΑΘΗΝΩΝ  ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ.  ΟΙΝΟΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΣ. ΑΘΗΝΩΝ  ΕΩΣ ΤΟΝ Σ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ  (Α.Σ. 926)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ : 2015

Ποσότητα: