ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΣΕ  ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Α.Σ. 124)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ :2004

Ποσότητα: