ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΝΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΒ Τ.214 Α' ΚΑΙ Β 'ΦΑΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  ΣΤΟ ΝΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΒ Τ.214 Α' ΚΑΙ Β 'ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΑΥΞΗΣΗ   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ  ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ/Β  Τ.214 

ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  Α'   ΚΑΙ  Β' ΦΑΣΗ

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ : 2007

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Β' ΦΑΣΗΣ : 2010

 

*  ΕΡΓΟ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ποσότητα: