ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ   ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ    ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ  ΕΥΡΟΥΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Σ. 1607

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ : AΠΡΙΛΙΟΣ  2018

 

 

Ποσότητα: