ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΑΪΟΣ 2019

 

 

Ποσότητα: