ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ- ΒΟΛΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΛΑΡΙΣΑ- ΒΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΜΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ  ΛΑΡΙΣΑ- ΒΟΛΟΣ (Α' ΦΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΗΣ  ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ )

Α.Σ. 2192

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΕΡΓΟΥ : 2017

Ποσότητα: