ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ    ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ   ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΠΟ Χ.Θ. 151+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΥ   (Α.Σ. 961/2014)

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ : 2016

Ποσότητα: