ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

(ΑΣ. 2186)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ: 2013

Ποσότητα: