ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΑ (12) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν. ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΟΑ (12) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν. ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΟΑ (12) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν. ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΕΡΓΟΥ:2003

Ποσότητα: